•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Mọi liên hệ qua email, xin quí khách cho biết rõ:

Chủ đề và Nội dung chi tiết, rồi gửi về email: info@namlongadc.com

Hoặc liên hệ trực tiếp tại:

Tầng 09, Capital Tower, Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 07, Tp. HCM

Rất hân hạnh được đón tiếp Qúy Khách hàng!