•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Tiêu đề Kiểu file Kích cỡ (Kb) Lượt tải Ngày upload Download
Mẫu đơn
Thu de cu thanh vien BQT Chung cu Ehome3 doc 62 189 10/03/2016 Tải xuống 
Thu ung cu thanh vien BQT Chung cu Ehome3 doc 43 183 10/03/2016 Tải xuống 
Mẫu ủy quyền công chứng EHome Đông sài gòn 2 (Không vay ngân hàng) doc 417 1572 27/09/2011 Tải xuống 
Mẫu ủy quyền công chứng EHome Đông sài gòn 2 (Có vay ngân hàng) doc 417 1450 27/09/2011 Tải xuống 
Mẫu đơn xin cấp chủ quyền căn hộ Ehome 2 doc 89 3491 19/09/2011 Tải xuống 
Đơn cam kết tài sản riêng doc 24 6741 12/09/2011 Tải xuống 
Thông báo
Thông báo huỷ đăng ký đại chúng png 661 108 05/10/2016 Tải xuống 
Dai hoi co dong thuong nien 2016 0 183 14/05/2016 Tải xuống 
Phiếu đăng ký Đại biểu tham dự hội nghị nhà chung cư doc 35 187 26/02/2016 Tải xuống 
Phát hành CP để trả cổ tức năm 2015 jpg 1927 260 13/08/2015 Tải xuống 
Nghi quyet DHCD 2015 pdf 135 329 24/06/2015 Tải xuống 
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 jpg 1544 306 07/06/2015 Tải xuống 
Bao cao tai chinh nam 2014 - Phan 2 pdf 1616 403 08/04/2015 Tải xuống 
Bao cao tai chinh nam 2014 - Phan 1 pdf 1612 372 07/04/2015 Tải xuống 
Đề cương quy chế tổ chức hoạt động của BQT pdf 127 471 17/12/2014 Tải xuống 
Quy chế làm việc hội nghị 2014 pdf 119 684 17/12/2014 Tải xuống 
Thong bao chot danh sach co dong 04.12.2014 pdf 32 383 20/11/2014 Tải xuống 
Nghi quyet chi tra co tuc dot 1 nam 2014 pdf 27 499 19/11/2014 Tải xuống 
Thông báo chào mua đợt 2 từ Cty CPĐT Nam Long pdf 89 999 19/11/2014 Tải xuống 
Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 doc 107 496 17/06/2014 Tải xuống 
Thông báo ngày chốt Danh sách Cổ đông Dự họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2014 doc 60 502 01/06/2014 Tải xuống 
Bao Cao Tai Chinh 2013 pdf 7890 679 13/05/2014 Tải xuống 
Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 pdf 133 1302 13/09/2013 Tải xuống 
Bao cao thuong nien nop UBCK pdf 1551 1029 05/09/2013 Tải xuống 
Du thao Dieu le theo thong tu 121 pdf 670 731 05/09/2013 Tải xuống 
Tai lieu hop dai hoi dong co ding thuong nien nam 2013aa (2) pdf 916 854 05/09/2013 Tải xuống 
THÔNG BÁO Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 pdf 217 705 28/08/2013 Tải xuống 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013 pdf 288 1233 14/08/2013 Tải xuống 
Báo cáo tài chính 2012 0 797 22/05/2013 Tải xuống 
Công Bố Thông Tin Phát Hành Cổ Phiếu (4/2/2013) doc 47 991 19/02/2013 Tải xuống 
Thông báo của Cty Nam Long ADC chuyển giao tài liệu, thiết bị và quỹ bảo trì cho Ban Quản Trị chung cư EHome ĐSG2. pdf 77 872 23/07/2012 Tải xuống 
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long pdf 4890 1277 12/09/2011 Tải xuống 
Quyết định về thay đổi Cổ đông sáng lập pdf 120 963 12/09/2011 Tải xuống 
Quyết định về thay đổi trụ sở Công ty pdf 156 884 12/09/2011 Tải xuống 
Danh sách phòng công chứng Tp.HCM pdf 2 1088 21/06/2011 Tải xuống 
Pdf tham khảo giấy chủ quyền căn hộ pdf 3038 1181 15/02/2011 Tải xuống