•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Thông cáo huỷ Công Ty Đại Chúng

Lượt xem: 19664 - Ngày đăng: 09:16 05|10|2016

Kính chào Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long trân trọng kính thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông công văn số 6457/UBCK –GSĐC ngày 23/9/2016 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long không còn là công ty đại chúng.
Quý cổ đông vui lòng xem công văn đính kèm.

http://www.namlongadc.com/uploads/download/a.png


Trân trọng.