•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Mẫu ủy quyền đóng thuế trước bạ.

Lượt xem: 4268 - Ngày đăng: 15:39 24|12|2010

Tải mẫu ủy quyền.

Danh sách phòng công chứng.