•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Tình hình thực hiện dự án Ehome Đông Sàigòn 1

Lượt xem: 1689 - Ngày đăng: 10:50 08|05|2009

1. Phần hoàn thiện :     03 Block 1, 2 và 3

Bả matis và sơn nước mặt ngoài :
Khối lượng thi công ước tính :  95% .

Bả matis và sơn nước bên trong căn hộ :
Khối lượng thi công ước tính :  90% .

Lát gạch bên trong căn hộ (phòng ngủ, khách bếp và vệ sinh ) :
Khối lượng đạt 90% .

Lắp đặt cửa đi, cửa sổ các căn hộ  :
Khối lượng đạt 90% .

Ốp gạch bếp và vệ sinh:
Khối lượng đạt 90% .

Đóng trần thạch cao : Khu vệ sinh và hành lang
Khối lượng đạt 85% .

2. Phần M&E : 03 Block 1, 2 và 3

Hệ thống nước :
Lắp đặt hệ thống cấp nước và thoát nước bên trong căn hộ : đạt 100% khối lượng

Hệ thống điện :
Lắp đặt hệ thống dây dẫn bên trong các căn hộ : đạt 95% khối lượng

Hệ thống viễn thông và truyền hình cáp :
Lắp đặt hệ thống dây dẫn bên trong các căn hộ : đạt 95% khối lượng

Xem hình ảnh tiến độ dự án