•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Mẫu thư tự ứng cử và đề cử thành viên Ban Quản trị

Lượt xem: 6915 - Ngày đăng: 06:42 10|03|2016

Kính chào Quý cư dân cụm nhà A1, A2, A3 &A4 chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn
 
Ban Tổ chức Hội nghị cụm nhà chung cư A1, A2, A3 và A4 trân trọng kính gửi Quý cư dân biểu mẫu thư tự ứng cử và đề cử thành viên Ban Quản trị.
Đề nghị Quý cư dân xem file đính kèm.
   - Mẫu thư tự ứng cử thành viên Ban Quản Trị
   - Mẫu thư đề cử thành viên Ban Quản Trị

Trân trọng