•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2012

Lượt xem: 5029 - Ngày đăng: 02:29 31|08|2012

V/v : các diễn biến tiếp theo của tiến trình bàn giao quản lý sử dụng cụm nhà chung cư và quỹ bảo trì thuộc cụm chung cư EHome Đông Sài Gòn 2.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Quân 9, ngày 20 tháng 8 năm 2012, Phòng Quản lý đô thị quận 9 đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở Ủy ban nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao quản lý sử dụng nhà chung cư và quỹ bảo trì thuộc cụm chung cư EHome 2 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ( Nam Long ADC) và Ban Quản trị cụm chung cư EHome Đông Sài Gòn 2.

Trong buổi làm việc này, Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 yêu cầu Công ty  Nam Long ADC và Ban Quản trị cần gặp gỡ bàn bạc nhằm thống nhất cách giải quyết.

Trên tinh thần đó, Công ty Nam Long ADC đã mời Ban Quản trị họp cùng Công ty vào ngày Chủ nhật 26 tháng 8 năm 2012. Tuy nhiên, Ban Quản trị đề xuất dời thời gian họp sang ngày khác, với lý do Ban Quản trị cần thống nhất ý kiến trước khi họp với Công ty Nam Long ADC.

Ngày 29 tháng 8 năm 2012, Công ty Nam Long ADC đã có công văn số 213/CV/NLADC-2012 về việc đề xuất hướng giải quyết việc chuyển giao quỹ bảo trì, đồng thời đề nghị một số công việc liên quan đến trách nhiệm của Ban Quản trị cần phải thực hiện. ( vui lòng xem tài liệu đính kèm).

Trên đây là thông báo tiếp theo tiến trình bàn giao tài liệu, các trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung và quỹ bảo trì cụm nhà chung cư EHome Đông Sài Gòn 2.

 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Phạm Thị Thanh Trang
Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long
Mobile:  0908.480259
Tel: 08. 54 1111 45 (ext: 123)
Email: trang.pham@namlongadc.com