•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Thông báo họp cư dân Ehome Đông Sàigòn 2

Lượt xem: 3663 - Ngày đăng: 07:19 04|10|2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2011

Thông báo: Quý Cư dân Cụm Chung cư EHome Đông Sài Gòn 2

V/v: Họp cử đại biểu tham dự Hội nghị Cụm Nhà chung cư EHome ĐSG 2 lần đầu.

Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) trân trọng kính chào Quý Cư dân Chung cư Ehome Đông Sài Gòn 2.

Ngày 27 tháng 11 năm 2010, Công ty Nam Long ADC đã hân hạnh chào đón các Quý cư dân đầu tiên về sinh sống tại Chung cư EHome Đông Sài Gòn 2. Cho đến nay, Chung cư EHome Sài Gòn 2 đã là nơi an cư lạc nghiệp của hơn 320 căn hộ ( chiếm hơn 50% trong tổng số căn hộ của toàn Chung cư).

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 71 Luật Nhà Ở 2005, “Nhà chung cư  phải có Ban Quản trị. Ban Quản trị nhà chung cư là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng chung cư.” Và cũng theo quy định của Khoản 1 Điều 71 Luật Nhà ở năm 2005 “Trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng, Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư để bầu Ban Quản trị

Căn cứ theo Điều 11 của Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng nhà chung cư quy định “Hội nghị nhà chung cư có thể tổ chức cho một nhà chung cư hoặc một cụm nhà chung cư.” “Trường hợp tố chức Hội nghị cho một cụm nhà chung cư thì mỗi nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự, số đại biểu tham dự của mỗi nhà chung cư phải có số lượng trên 10% số chủ sở hũu và người sử dụng của mỗi nhà chung cư đó”.

Nhằm mục đích đảm bảo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo được quyền lợi của Cư dân, Công ty Nam Long ADC trân trọng kính mời Quý Cư dân vui lòng sắp xếp thời gian tham dự Cuộc họp Cư dân cho từng Nhà chung cư. Từ đó, Cư dân cử ra đại biểu tham dự Hội nghị Cụm nhà chung cư và nhanh chóng thành lập ra Ban Quản trị Cụm nhà chung cư của chính Quý Cư dân.

Cuộc họp Cư dân được diễn ra vào 02 ngày Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 08, 09 tháng 10 năm 2011. Công ty Nam Long ADC sẽ chủ trì cuộc họp với cư dân từng khu nhà. Cụ thể:

-          Thứ Bảy, ngày 08/10/2011:

o       Buổi sáng từ 9h00 – 11h00                   : Họp cư dân Lô D

o       Buổi chiều từ 14h00 – 16h00                : Họp Cư dân Lô E

-           Chủ Nhật, ngày 09/10/2011

o       Buổi sáng từ     -  8h30 – 9h30             : Họp cư dân Lô A

         -  10h00 – 12h00         : Họp cư dân Lô B

o       Buổi chiều  từ 14h00 – 16h00               : Họp cư dân lô C

 (Thư mời chi tiết đính kèm theo thông báo).

Để đảm bảo thực hiện quyền lợi của mình, trong trường hợp Quý Cư dân không thể tham dự họp, Quý Cư dân vui lòng ủy quyền cho cá nhân khác tham dự cuộc họp cử đại biểu tham dự Hội nghị cụm nhà chung cư. (Mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm)

Công ty Nam Long ADC rất mong Quý Cư dân tham dự cuộc họp đầy đủ, nhằm cử đại biểu  tham dự Hội nghị và sớm bầu được Ban Quản trị Cụm nhà chung cư. Từ đó, Công ty có sơ sở tiến hành Bàn giao các tài liệu cũng như Quỹ bảo trì của Chung cư về cho Ban Quản Trị.

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY NAM LONG ADC

        Tổng Giám đốc

(Đã ký)

             Lê  Huỳnh Cương Nghị