•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Thông tin gửi Cư dân Chung cư EHome Đông Sài Gòn 2.

Lượt xem: 3287 - Ngày đăng: 03:55 23|07|2012

Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long xin thông báo về tiến trình chuyển giao tài liệu, các trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung và quỹ bảo trì của cụm nhà chung cư EHome Đông Sài Gòn 2

Xin xem (tài liệu đính kèm).