A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Online_users.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Online_users.php

Line Number: 42

Nam Long Apartment Development Company - Thông tin Cổ đông - Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
  •  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: news/show.php

Line Number: 95

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Lượt xem: 4277 - Ngày đăng: 18:14 29|10|2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

-     Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006,

-     Căn cứ Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2007,

-     Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ngày 23 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua nghị quyết của phiên họp với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  99.30%  số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm Soát Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3 .Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  99.96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 4. Thông qua kết quả đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2011, định hướng đầu tư kinh doanh năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  99.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 5. Thống nhất phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 theo chi tiết sau

 


 

STT          STT

Nội dung

Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 17.6.2011

Thực hiện năm 2011

( Theo kết quả Kiểm toán)

1

Lợi nhuận sau thuế

47.904.000.000

49.630.754.733

2

Trích lập các quỹ

 

5.482.332.075

a

Quỹ dự phòng tài chính

1% Lợi nhuận sau thuế

496.307.547 đ

b

Quỹ phúc lợi

2% Lợi nhuận sau thuế

992.615.095đ

c

Ngân sách hoạt động

0,5% trên doanh thu

1.511.871.696đ

d

Quỹ khen thưởng HĐQT

5% lợi nhuận sau thuế

2.481.537.737

3

Trả cổ tức 2011

1.200 VNĐ/1 CP

- Trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng

Trong đó gồm:

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt: 820 đ/CP ( Đã tạm ứng 600 đ vào tháng 01 năm 2012)

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông: 15:1 ( 15 cổ phiếu hiện hữu được nhận 01 cổ phiếu mới)

+ Chia cổ phiếu thưởng : 17:1 (17 cổ phiếu hiện hữu được nhận một cổ phiếu mới)

 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  99.85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

 

Điều 6. Thống nhất bổ sung vốn điều lệ từ nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng năm 2011 tằng từ 256.157.140.000 đồng lên 288.300.730.000 đ

 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý  99.60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 7. Thống nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh – đầu tư, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012

 

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Vốn điều lệ

256.157.140.000 đồng

 

2

Doanh số bán hàng tương đương

127.300.000.000 đồng

 

3

Tổng doanh thu

107.915.000.000 đồng

 

4

Lợi nhuận trước thuế tương đương

14.542.000.000 đồng

 

5

Lợi nhuận sau thuế tương đương

10.906.000.000 đồng

 

6

Quỹ dự phòng tài chính

1% lợi nhuận sau thuế

 

7

Quỹ phúc lợi

2% Lợi nhuận sau thuế

 

8

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS)

371 đồng

 

9

Trả cổ tức 2012 dự kiến

0 đ

Giữ lại làm vốn lưu động cho Công ty. 

10

Ngân sách hoạt động HĐQT dự kiến

0 đ

Sử dụng ngân sách còn tồn từ năm 2011

11

Quỹ khen thưởng dự kiến

0 đ

 

 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 89.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 9. Thống nhất thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các Ông có tên sau đây:

STT

Họ và Tên

Cổ đông đề cử

1

Ông Trần Việt Anh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

2

Ông Trần Quý Hùng

Công ty CP Đầu tư Nam Long

3

Ông Bùi Đức Khang

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang

4

Ông Trần Thanh Phong

Công ty Cổ phần Sáu đê

5

Ông Cao Tấn Thạch

Công ty CP Đầu tư Nam Long

6

Ông Nguyễn Vĩnh Trân

Công ty CP Đầu tư Nam Long

 

Điều 10. Thống nhất thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các Ông có tên sau đây:

STT

Họ và Tên

Cổ đông đề cử

1

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh

Công ty CP Đầu tư Nam Long

2

Ông Lã Quang Trung

Ngân Hàng TMCP Việt Á

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1.      Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2012.

2.      Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3.      Nghị quyết sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA

(Đã ký)

BÙI ĐỨC KHANG

                                                                                 


1 2 3 Sau