•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

THÔNG BÁO Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

Lượt xem: 5638 - Ngày đăng: 09:28 28|08|2013

THÔNG BÁO

Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long thông báo đến các cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1.     Thời gian và địa điểm tổ chức:

+         Thời gian:  14 giờ 00, thứ Sáu ngày 06 tháng 9 năm 2013

+         Địa điểm:  Tầng SF, Tòa nhà Capital Tower, số 06 Nguyễn Khắc Viện, P Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

2.     Nội dung họp:

+         Báo cáo và thông qua Kết quả hoạt động năm 2012 và Định hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT;

 

Xin tải xuống toàn bộ nội dung thông báo tại đây

 

Xin cám ơn.