•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Tài liệu họp ĐHĐCD 2013

Lượt xem: 5545 - Ngày đăng: 14:43 05|09|2013

Kính thưa quý Khách hàng, kính thưa quý Cổ đông,

Để phục vụ cho kỳ họp ĐHĐCD 2013, chúng tôi có chuẩn bị các tài liệu sau, mời quý vị theo đường dẫn để tải về.

-       Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo thong tư 121

-       Báo cáo thường niên 2012

-       Tài liệu họp ĐHĐCD 2013


Xin trân trọng cám ơn.

Ban Tổ Chức.