•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Thông báo

Lượt xem: 2642 - Ngày đăng: 15:50 20|07|2011

Công ty Nam Long ADC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2010. (Vui lòng xem file đính kèm)