•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Thông báo V/v thay đổi nhân sự điều hành của Công ty Nam Long ADC

Lượt xem: 5437 - Ngày đăng: 14:21 20|12|2012

 

Thông báo

V/v thay đổi nhân sự điều hành của Công ty Nam Long ADC

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ- HDQT -2012 , Công ty Nam Long trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, cổ đông các đối tác

Ông Lê Huỳnh Cương Nghị sẽ chấm dứt nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Nam Long ADC kể từ ngày 01.01.2013. (vui lòng xem file đính kèm)