Logo


Quy mô dự ánKhởi công xây dựng Block C - Tháng 4/2023

Hotline : 0901 455 600


Mặt bằng 1. Triển khai Block C

  Tháng 5 - 2023
 2. Tiến độ xây dựng

  Tháng 6 - 2023
 3. Tiến độ xây dựng

  Tháng 7 - 2023
 4. Tiến độ xây dựng

  Tháng 8 - 2023
 5. Tiến độ xây dựng

  Hiện tại

Căn hộ mẫu