Logo
Liên hệ hỗ trợ
Chat ngay


Quy mô dự ánTư vấn thủ tục miễn phí

Nhận hồ sơ đăng ký thuê Block C đến hết 29/12/2023

HOTLINE : 0901 455 600Mặt bằng 1. Triển khai Block C

  Tháng 5 - 2023
 2. Tiến độ xây dựng

  Tháng 6 - 2023
 3. Tiến độ xây dựng

  Tháng 7 - 2023
 4. Tiến độ xây dựng

  Tháng 8 - 2023
 5. Tiến độ xây dựng

  Tháng 9 - 2023
 6. Lễ cất nóc block C

  Tháng 10 - 2023
 7. Tiến độ xây dựng

  Tháng 11 - 2023
 8. Tiến độ xây dựng

  Tháng 12 - 2023
 9. Tiến độ xây dựng

  Tháng 3 - 2024

Căn hộ mẫu